КИНОТОЧКИ
КИНОТОЧКИ
ЛЕТОПИС НА НЯМОТО КИНО В СОФИЯ (1896-1933)
Петър Кърджилов, Ирина Китова, Зорница Кръстева

Книгата е създадена по проект „Каталог на ранната история на кинематографа в София. Разкази в архиви.”, финансиран по Направление „София – творчески град на киното” към Столична програма „Култура”, (Дог. Рег. № СОА22-ДГ56-372/ 08. 04. 2022 г.)


Влакът на киното пристига

Най-ранната поява на киното е винаги вълнуваща, романтична, тайнствена. Навсякъде по света то пристига отнякъде – на някаква гара (железопътна или морска). С изключение на онези държави, които основателно претендират, че то е сътворено на тяхна територия: САЩ (1890), Франция (1895), Англия, Германия... У нас кинематографът прави своя прощъпалник по абсолютно същия начин, по който сторва това из цялата планета Земя – донесен отвън от първоапостол, почти винаги чужденец и най-често забулен в анонимност, странстващ от град на град, понесъл голямата си надежда и един малък, ала магически фенер, чийто светлик озарява с лъчите на разума греховната людска същност, прогонва мрака на невежеството и предразсъдъците, възпява силата на човешкия дух, възвестява рождеството на нова ера...

Изтегли е-book (pdf) (Около 200МБ)
За подготовката на информационните материали за кинолокациите дължим огромна благодарност на д.изк.н. Петър Кърджилов, който не само е научен консултант на проекта, но и ни предостави възможността да използваме неговия богат архив, плод на дългогодишен и задълбочен изследователски труд, претворен в множество публикации, статии и тематични авторски изложби в рамките на различни културни проекти и медии. По-долу са представени малка част от тях:

Кърджилов 2011: Петър Кърджилов. Включването на България в глобалната киномрежа в края на ХІХ и началото на ХХ век. – Проблеми на изкуството, № 3, 2011, с. 38–45.

Кърджилов 2012: Петър Кърджилов. Софийският театър „Аполо” (1908–1909) – кинематографична дейност, филмов репертоар и продуцентски опити. – Проблеми на изкуството, № 3, 2012, с. 18–25.

Кърджилов 2012: Петър Кърджилов. Кинематографът в „Нова Америка” (1907–1910) – начало на „редовен кинематографски живот в София”, филмов репертоар и първи опити в областта на „рекламографа”. В: Изкуствоведски четения’2012, София, ИИИз, 2013, с. 500–512.

Кърджилов 2013а: Петър Кърджилов. Софийското кино „Говорящ Биограф” (5.VІІ.1908 – 26.Х.1908) – публична дейност, филмов репертоар и вестникарска реклама. В: Изкуствата, пазарът, публиките. София, Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2013, с. 120–133.

Кърджилов 2013б: Петър Кърджилов. Вторият софийски „Биограф” на Владимир Петков – киното с шестте наименования! Публична дейност (23.Х.1909–6.І.1910), филмов репертоар и вестникарска реклама. В: Изкуствоведски четения’2013. София, Институт за изследване на изкуствата–БАН, 2015, с. 65–77.

Кърджилов 2016: Петър Кърджилов. Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896-1915). София, 2016.

Kardjilov 2020: Peter Kardjilov. The Cinematographic Activities of Charles Rider Noble and John Mackenzie in the Balkans (Volume One). Cambridge Scholars Publishing, 2020.

Документална изложба „Пристигането на влака на киното в София“ (9 април – 24 май 2021 г.), представена в Културен Център G8 като част от тематичната програма „Киното като ИЗОБРЕТЕНИЕ” в рамките на проект „Г8 Кинолекториум: Киното като…“, реализиран с финансовата подкрепа на „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата” на Национален фонд „Култура”.


Други основополагащи публикации по темата, от които е почерпена информация:
Александров 1983: Александър Александров. Кината в София до 9.ІХ.1944. - Кино и време, № 21, 1983, 62-92.

Александров 1984: Александър Александров. Кината в София до 9.ІХ.1944. - Кино и време, № 22, 1984, 135-160.

Alaricus 1912: Delmard Alaricus. Cinematograph Theatres in Sofia. – The Cinema (London), July, 1912, 8-9.

Янакиев 2003: Александър Янакиев. Синема.bg., София, 2003

Янакиев 2015: Александър Янакиев. Кинематографските салони в София. – Проблеми на изкуството 3 / 2015, 7-9 (с превод на статията от Ингеборг Братоева-Даракчиева и коментар към нея на Петър Кърджилов - Кърджилов, П. Коментар към статията на А. Янакиев. Кинематографските салони в София. – Проблеми на изкуството 3/ 2015, 8-9).


Информационните материали, подбрани за кинолокациите, включват и допълнителни визуални и текстови препратки към историята на стара София и бележити за нейното културно, архитектурно и историческо наследство личности. Връзките препращат към авторски статии и визуални материали на:
Стара София - www.stara-sofia.com
Снимки от архивите на НИНКН, Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ - https://nag.sofia.bg/Pages/Render/1051
Регионален Исторически Музей София https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/
Сайт за архитектура и дизайн - https://www.archdesign.info/
Пътеводител за историята и духа на София - https://historicalroutes.bg/
Енциклопедия Дарителството - http://daritelite.bg/
Вестник „Строител“ , издание на Камарата на строителите в България - https://vestnikstroitel.bg/
Театър Българска Армия - http://www.tba.art.bg/
Зала Освобождение (Синдикален дом на културата на транспортните работници) https://zala-osvobojdenie.com/bg/
AlterSofia - Другото лице на София - https://www.altersofia.com/
Софийска Опера и Балет - https://www.operasofia.bg/
Федерация на независимите строителни синдикати - http://www.fnss-bg.org/
Уикипедия (Свободната енциклопедия)- https://bg.wikipedia.org/
Вестник Дневник (архив) - https://www.dnevnik.bg/
Вестник Капитал (архив) - https://www.capital.bg/
БНР Христо Ботев (архив) - https://bnr.bg/hristobotev
Tribune.bg (архив) - https://tribune.bg/
MySofia.bg (архив) - https://mysofia.bg/
Общинско предприятие „Туризъм“, Столична община - https://www.visitsofia.bg/bg/
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - http://militaryclubs.bg/